название
Лого Монета Символ Событие Тип Добавлено Старт
DATA DTA DATA Seoul Meetup, South Korea Meetup 2018-5-23 08:32 2018-5-25 09:30


Лого Монета Символ Событие Тип Добавлено Старт
DATA DTA Partnership with DCC Partnership 2018-5-16 14:10 2018-5-16


Лого Монета Символ Событие Тип Добавлено Старт
DATA DTA Partnership with BlueFocus Partnership 2018-4-28 12:51 2018-4-28


Лого Монета Символ Событие Тип Добавлено Старт
DATA DTA Locking 30% of Tokens General 2018-4-23 15:14 2018-4-25


Лого Монета Символ Событие Тип Добавлено Старт
DATA DTA Listing on Huobi Korea Exchange 2018-3-31 16:35 2018-3-31


Лого Монета Символ Событие Тип Добавлено Старт
DATA DTA DATA Community AMA AMA 2018-3-09 17:58 2018-3-11 02:00